Recent Videos

 • Hazrat Ibrahim A S Ki Qurbani | Mufti Tariq Masood Sahab zaitoon tv

  Hazrat Ibrahim A S Ki Qurbani | Mufti Tariq Masood Sahab zaitoon tv

  Hazrat Ibrahim A S Ki Qurbani |Mufti Tariq Masood Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Hazrat Ibrahim A S Ki Qurbani | Mufti Tariq Masood Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share.

  Continue reading »

 • Zulhijja Ke 10 Din Ki Fazilzat Aur Ahmiyat | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv

  Zulhijja Ke 10 Din Ki Fazilzat Aur Ahmiyat | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv

  Zulhijja Ke 10 Din Ki Fazilzat Aur Ahmiyat | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Zulhijja Ke 10 Din Ki Fazilzat Aur Ahmiyat | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share..

  Continue reading »

 • Ashra Zulhijja Ke Inamaat | Mufti Rafi Usmani Sahab zaitoon tv

  Ashra Zulhijja Ke Inamaat | Mufti Rafi Usmani Sahab zaitoon tv

  Ashra Zulhijja Ke Inamaat | Mufti Rafi Usmani Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Ashra Zulhijja Ke Inamaat | Mufti Rafi Usmani Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share.

  Continue reading »

 •  
 • Ashra Zulhijja Aur Qurbani | Molana Abdus Sattar Sahab zaitoon tv

  Ashra Zulhijja Aur Qurbani | Molana Abdus Sattar Sahab zaitoon tv

  Ashra Zulhijja Aur Qurbani | Molana Abdus Sattar Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Ashra Zulhijja Aur Qurbani | Molana Abdus Sattar Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share.

  Continue reading »

 • Ashra Zilhijja Ki Aik Raat Ki Ebadat Ka Badla | Mufti Abdur Rauf Sukharvi Sahab zaitoon tv

  Ashra Zilhijja Ki Aik Raat Ki Ebadat Ka Badla | Mufti Abdur Rauf Sukharvi Sahab zaitoon tv

  Ashra Zilhijja Ki Aik Raat Ki Ebadat Ka Badla | Mufti Abdur Rauf Sukharvi Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Ashra Zilhijja Ki Aik Raat Ki Ebadat Ka Badla | Mufti Abdur Rauf Sukharvi Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share..

  Continue reading »

 • Takbeer e Tashreeq Kya Hai? | Molana Kafeel Khan Sahab zaitoon tv

  Takbeer e Tashreeq Kya Hai? | Molana Kafeel Khan Sahab zaitoon tv

  Takbeer e Tashreeq Kya Hai? | Molana Kafeel Khan Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Takbeer e Tashreeq Kya Hai? | Molana Kafeel Khan Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share..

  Continue reading »

 •  
 • Mera Sawal (Ep 6) | Molana Makki Al Hijazi Sahab zaitoon tv

  Mera Sawal (Ep 6) | Molana Makki Al Hijazi Sahab zaitoon tv

  Mera Sawal (Ep 6) | Molana Makki Al Hijazi Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Mera Sawal (Ep 6) | Molana Makki Al Hijazi Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share..

  Continue reading »

 • Molvi Life Enjoye Kyun Nahi Karne Dete | Mufti Tariq Masood Sahab zaitoon tv

  Molvi Life Enjoye Kyun Nahi Karne Dete | Mufti Tariq Masood Sahab zaitoon tv

  Molvi Life Enjoye Kyun Nahi Karne Dete | Mufti Tariq Masood Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Molvi Life Enjoye Kyun Nahi Karne Dete | Mufti Tariq Masood Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share..

  Continue reading »

 • Ideal Zindagi Live Bayan Hopitel In Lahore | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv

  Ideal Zindagi Live Bayan Hopitel In Lahore | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv

  Ideal Zindagi Live Bayan Hopitel In Lahore | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Ideal Zindagi Live Bayan Hopitel In Lahore | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share..

  Continue reading »

 •  
 • Live Bayan In Baitussalam Masjid Bachon Par Shafqat | Molana Abdus Sattar Sahab

  Live Bayan In Baitussalam Masjid Bachon Par Shafqat | Molana Abdus Sattar Sahab

  Live Bayan In Baitussalam Masjid Bachon Par Shafqat | Molana Abdus Sattar Sahab/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Live Bayan In Baitussalam Masjid Bachon Par Shafqat | Molana Abdus Sattar Sahab #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share..

  Continue reading »

 • Latest Live Bayan….Ghalat Ilm | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv

  Latest Live Bayan….Ghalat Ilm | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv

  Latest Live Bayan….Ghalat Ilm | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Latest Live Bayan….Ghalat Ilm | Molana Tariq Jameel Sahab zaitoon tv #Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages: Facebook: www.fb.com/zaitoon.tv Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv Flickr: www.flickr.com/zaitoontv Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel Website: www.zaitoon.tv Subscribe us on YouTube. Like & Share..

  Continue reading »

 • Aik Maa Ke 8 Jhoot | Peer Zulfiqar Ahmed Naqshbandi Sahab zaitoon tv

  Aik Maa Ke 8 Jhoot | Peer Zulfiqar Ahmed Naqshbandi Sahab zaitoon tv

  Aik Maa Ke 8 Jhoot | Peer Zulfiqar Ahmed Naqshbandi Sahab zaitoon tv/Scholars/Ulma/Mufti Must watch, listen & shares Aik Maa Ke 8 Jhoot | Peer Zulfiqar Ahmed Naqshbandi Sahab zaitoon tv Mere azizon aik maa ke 8 jhoot apne bete se maa kitni qurbaniyan deti hai apne auld ke liye koi aulad yeh soch bhi nahi sakta maa ka darja Allah rab ul izzat ne bata diya jannat ko lakar maa ke qadmo mai rakh diya Allah rab ul izzat […]

  Continue reading »

 •  
 
 

Little About Us

ZaitoonTv is an entertainment Channel from where we can watch Hamd o Naat and Naat Sharif by Famous naat Khuwan like Junaid Jamshed, Hafiz Fahad Shah, Syed Noman Shah, Hafiz Amanullah Qazi, Hafiz Abdur Raziq, Hafiz Abu Bakar, Molana Muneer Ahmed etc.

Latest Bayans of Famous scholars like Molana Tariq Jameel, Junaid Jamshed, Molana Abdus Sattar, Molana Rafi Usmani, Molana Taqi Usmani, Mufti Abdur Rauf Sukharvi, Saeed Anwer, Muhammad Yousaf, Inzemam Ul Haq etc.

Learn Islamic Teaching from the life of our Holy Prophet Peace Be Upon Him Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi WaAlayhi Wasallam. We have a segment of Islamic Teaching from where read 1 Hadess and its summary (Mafhoom) so that you can understand it easily.

ZaitoonTv has a vision of providing the best in terms of religious education to our youngsters as well as all age groups on a platform to provide them true knowledge & real message of our Muslim culture using modern Techniques, Media, Broadcasting, Social networking, Telecasting and etc.

Send Your Feedback

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message